Get Adobe Flash player
 
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
               ตามที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ได้ตั้งแต่วันที่ 16พฤศจิกายน 2558จนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2558นั้น
                บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารและกิจกรรม | บริการและผลงาน | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ติดต่อเรา |
Copyright © 2011 Hydrotek Public Company LTD. All rights reserved.design by A Time Design