Get Adobe Flash player
 
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ห้องข่าว
มูลค่างานในมือและงานคงเหลือ
การกำกับดูแลกิจการ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
กิจกรรม
 
  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ค้นหา :
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของ จำนวนหุ้น
1 นายกิตติ ชีวะเกตุ         52,324,654 13.42%
2 นายสลิบ สูงสว่าง         40,444,141 10.37%
3 นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส           24,908,200 6.40%
4 นายปรินทร์ พัฒนาภรณ์         16,014,053 4.11%
5 นางวราณี เสรีวิวัฒนา         13,930,300 3.57%
6 นางศัลยา จารุจินดา         12,306,000 3.16%
7 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล         10,989,626 2.82%
8 นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ           9,790,000 2.51%
9 นางลัดดา เลิศรัชต์กุล           7,735,900 1.98%
10 นายเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์           7,470,000 1.92%
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารและกิจกรรม | บริการและผลงาน | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ติดต่อเรา |
Copyright © 2011 Hydrotek Public Company LTD. All rights reserved.design by A Time Design