ระบบเช็คสถานะการจ่ายเช็ค

จ่ายเช็คเวลา 10:00 - 16:00 น.
หากไม่สะดวกมารับเช็คในวันดังกล่าวสามารถมารับได้ทุกวันศุกร์ เวลา 13:00 - 16:00 น.