Get Adobe Flash player
 

ใบสมัครงาน

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ
 
ท่านต้องกรอกข้อมูลใบสมัครในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ ก่อนกดปุ่ม Submit ด้านล่าง
รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร
 
คำนำหน้า *ชื่อ *นามสกุล
*วันเกิด ( ปี ค.ศ.) *สัญชาติ ศาสนา*
*บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
*สถานะภาพการสมรส โสด แต่งงาน หย่า
สถานภาพทางทหาร ยังไม่เกณฑ์ทหาร เกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับการยกเว้นเพราะ
สถานที่ติดต่อ
*ที่อยู่ปัจจุบัน
*เขต/อำเภอ *จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่บ้าน / ที่ทำงาน
*โทรศัพท์มือถือ
บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน : ความสัมพันธ์ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์:  
 
ประวัติการศึกษา
กรุณาระบุประวัติการศึกษาจากสูงสุดไปหาต่ำสุด
*ระดับการศึกษา: สำเร็จการศึกษาเมื่อ:
สถาบันการศึกษา สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
 
ระดับการศึกษา: สำเร็จการศึกษาเมื่อ :
สถาบันการศึกษา : สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
 
ระดับการศึกษา: สำเร็จการศึกษาเมื่อ :
สถาบันการศึกษา : สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
 
 
ประวัติการทำงาน
วันที่เริ่มต้น :   วันที่สิ้นสุด :  
ชื่อบริษัท:  
ตำแหน่งงานเริ่มต้น : ตำแหน่งปัจจุบัน:
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 
วันที่เริ่มต้น :   วันที่สิ้นสุด :  
ชื่อบริษัท:    
ตำแหน่งงานเริ่มต้น : ตำแหน่งปัจจุบัน:
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 
วันที่เริ่มต้น :   วันที่สิ้นสุด :  
ชื่อบริษัท:    
ตำแหน่งงานเริ่มต้น : ตำแหน่งปัจจุบัน:
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 
ความสามารถและทักษะ
 
*ด้านภาษาต่างประเทศ :
*พูด *อ่าน *เขียน
 
พอใช้ ดี ยอดเยี่ยม
พอใช้ ดี ยอดเยี่ยม
พอใช้ ดี ยอดเยี่ยม
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ :
โปรดระบุโปรแกรม
ความสามารถด้านอื่นๆ :
 
Attached Resume
Enter code : captcha
 หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารและกิจกรรม | บริการและผลงาน | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ติดต่อเรา |
Copyright © 2011 Hydrotek Public Company LTD. All rights reserved.design by A Time Design