Get Adobe Flash player
 
นักบัญชี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี, ตรวจสอบบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  • ผ่านการสอบ CPA (ถ้ามี)
  • มีความรู้ด้าน IFRSหน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารและกิจกรรม | บริการและผลงาน | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ติดต่อเรา |
Copyright © 2011 Hydrotek Public Company LTD. All rights reserved.design by A Time Design